Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Korzystanie z serwisu Fuksik.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu Fuksik.pl oraz zasady z niego korzystania.
DEFINICJE
 1. Fuksik.pl - serwis www zwany dalej Serwisem jest porównywarką cen produktów.
 2. Użytkownik - użytkownik korzystający z Serwisu
 3. Sklep - zewnętrzny podmiot, prowadzący sprzedaż produktów przez internet
 4. Towar - produkt oferowany przez sklepy, publikowany w Serwisie.
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i zakładania konta użytkownika.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu, Użytkownik może kierować na adres: support(at)fuksik.pl.
 4. Użytkownik Serwisu może wyszukiwać oraz porównywać ceny towarów w różnych sklepach internetowych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych umieszczonych w serwisie.
 7. Serwis nie jest sprzedawcą prezentowanych produktów, umożliwia jedynie wyszukiwanie oraz prezentowanie Towarów znajdujących się w ofercie Sklepów internetowych. Serwis nie odpowiada za rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty poszczególnych sklepów.
 8. Dane dotyczące produktów, prezentowane w Serwisie pochodzą ze Sklepów, które ponoszą odpowiedzialność za ich treść. Pracownicy Serwisu nie mogą zagwarantować zgodności opisu i cen ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.
 9. Zakup Towaru przez Użytkownika odbywa się na warunkach określonych w regulaminie danego Sklepu w którym przeprowadzana jest transakcja zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Serwis nie odpowiada za kontakt ze sklepem oraz transakcje realizowane przez sklepy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacje o ochronie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Serwisu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu lub nieaktualnych danych zawartych w ofertach.
 3. O zmianach niniejszego Regulaminu, użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.