zarys mikologii dla pielęgniarek

Książka autorstwa Elżbieta Krajewska-Kułak w miękkiej oprawie wydanie 2005

4.0 (8 głosów) 5 0 8

od 39,00

Ocenia się, że zakażenia grzybicze skóry, a także paznokci dotyczą aktualnie około 10% mieszkańców Europy Zachodniej. Mikolodzy są zgodni, iż grzybice (zwłaszcza stóp i paznokci) stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny.

Przyczyną jest ogromna łatwość szerzenia się choroby, co rozszerza możliwość masowych zakażeń w grupach wysokiego ryzyka (m.in. Wśród rolników, żołnierzy, strażaków, sportowców). Niezbędne wydaje się uświadomienie społeczeństwu wagi problemu zakażeń grzybiczych.

Pielęgniarki, które przebywają posiadają największe możliwości produktywnych metod likwidacji albo ograniczania szerzenia się grzybic. Stąd ta publikacja, która daje pielęgniarkom potrzebną wiedzę z zakresu mikologii, przedstawioną zwięźle i jasno.

Książka gromadzi komplet kolorowych rycin, ukazujących poszczególne rodzaje grzybic, co ułatwi rozpoznawanie chorób tego typu u pacjentów. Spis treści: Wykaz autorów podręcznika Część I. Objawy i leczenie grzybic skóry Rozdział 1.

Wstęp Rozdział 2. Podstawy patomechanizmu zakażeń grzybiczych Rozdział 3. Epidemiologia grzybic Rozdział 4. Grzybice skóry gładziutkiej Rozdział 5. Grzybica skóry owłosionej Rozdział 6. Grzybice paznokci Rozdział 7.

Grzybica stóp i rąk Rozdział 8. Zakażenia grzybicze w AIDS Rozdział 9. Grzybice głębokie Rozdział 10. Grzybice narządu moczowo-płciowego Rozdział 11. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne Rozdział 12.

Grzybice wywołane poprzez grzyby pleśniowe Rozdział 13. Mikotoksyny Rozdział 14. Grzyby jako alergeny Rozdział 15. Grzybicze zakażenia szpitalne Rozdział 16. Trudności diagnostyczno-terapeutyczne związane z grzybicami Rozdział 17.

Powietrze jako źródło zakażeń grzybiczych Rozdział 18. Podstawy diagnostyki mikologicznej Rozdział 19. Podstawy terapii grzybic Część II. Pielęgnowanie i edukacja pacjentów z grzybicą Rozdział 1. Problemy związane z zakażeniami grzybiczymi w pracy pielęgniarek Rozdział 2.

Udział pielęgniarki w diagnostyce grzybic Rozdział 3. Arkusz do nanoszenia informacji o pacjencie z grzybicą skóry Rozdział 4. Udział pielęgniarki w farmakoterapii grzybic Rozdział 5. Kanon opieki pielęgniarskiej nad chorym z grzybicą Rozdział 6.

Udział pielęgniarki w profilaktyce zakażeń grzybiczych Rozdział 7. Kanon uniemożliwiania grzybiczym zakażeniom szpitalnym Rozdział 8. Uniemożliwianie szerzeniu się zakażeń grzybiczych poprzez izolację Rozdział 9.