Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia. Uwarunkowania konstytucyjne. Jędrzejko Mariusz, Jabłoński Piotr

4.5 (2 głosy) 5 0 2

od 106,20

Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest stanowczo złożona i obejmuje sporo szczegółowych kwestii. Powiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła realia funkcjonowania tego - prima facie ograniczonego...