1942, 1943, 1944 Baczyński Krzysztof Kamil

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 17,39

- 10%

Zbiór 53 wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z lat 1942-44. Twórczość poetycką Baczyński rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. Zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in.

z organizacją Spartakus działającą...