Zaczynam pisać litery, Harmonia

Podręczniki Zaczynam pisać litery, Harmonia 2011

4.2 (5 głosów) 5 0 5

od 14,55

Ćwiczenia grafomotoryczne zamieszczone w tym zeszycie asygnowane są dla uczniów klas pierwszych. Mają one pomóc tym dzieciom w poznaniu liter łacińskich użytkowanych w alfabecie polskim, a także w nauce ich kształtnego pisania.

Na pierwszych stronach umieszczono szlaczki, które są ćwiczeniami wstępnymi przygotowującymi do pisania liter. Na kolejnych znajdują się litery. Na każdą poświęcono cztery strony: dwie na literę małą i dwie na literę dużą.

Na początku zeszytu dziecko najpierw pisze wzór literopodobny, a potem literę i sylaby, które można z nią utworzyć. Po jakimś czasie, gdy pozna już kilka liter, ćwiczy w dodatku pisanie krótkich wyrazów.

Aby dziecko wiedziało, jak poprawnie prowadzić rękę podczas pisania, przy każdej literze narysowano strzałki: kropka znajdująca się na początku strzałki wskazuje, w którym miejscu należy zacząć pisanie, a grot – w którym kierunku przesuwać narzędzie piszące.

Jeśli litera składa się z dwóch albo trzech składników, cyframi ponumerowano kolejność ich kreślenia. Każdy ćwiczony znak graficzny najpierw zapisany jest czarnym kolorem. Potem stopniowo obniża się natężenie tego koloru – dziecko pisząc po śladzie ma ułatwione zadanie.

Na końcu znajduje się pusta liniatura, aby uczeń mógł ćwiczyć samodzielne pisanie. Stopniowanie trudności widoczne jest w dodatku w wielkości liniatury: początkowo jest ona wyjątkowo wielka, potem trochę mniejsza, a na końcu standardowa (taka, jaka znajduje się w zeszytach).