Wremiena 1. Kontynuacja. Podręcznik do języka rosyjskiego + CD

Podręczniki 2008

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 21,60

Autor: Broniarz R
Wydawca: WSiP
Format:
liczba stron: 104
Rok wydania: 2008
Oprawa:
ISBN: 9788302100512


Nr w wykazie MEN 149/08

Nr wydania I

Podręcznik z płytą CD

Podręcznik рмн 1 stanowi pierwszą część procesu asygnowanego dla uczniów kontynuujących naukę języka rosyjskiego w gimnazjum. Skierowany jest do uczniów realizujących program w rozmiarze 2-3 godzin tygodniowo. Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego.Podręcznik рмн 1 jest unikatowy, ponieważ: oferuje nowoczesne, komunikacyjne podejście do nauki języka, posiada zadania sprawdzające po każdym rozdziale zezwalające na samokontrolę i samoocenę, zadania o podwyższonym stopniu trudności ułatwiające pracę z uczniem zdolnym, ćwiczenia skonstruowane według kanonów wymagań egzaminacyjnych, atrakcyjną szatę graficzną i przezroczystą konstrukcję.рмн 1. Kurs dla kontynuujących naukę składa się z 10 rozdziałów, których tematyka (zgodnie z podstawą programową) koncentruję się wokół takich zagadnień jak: szkoła, klasa, środowisko szkolne ucznia, uczeń i jego rodzina, określanie zajęć, wyrażanie pragnień i zamierzeń, pory roku, formy spędzania wolnego czasu, czynności realizowane przez osoby, pory dnia, wybrane dane o Rosji, praca, lubiane zawody i czynności związane z nimi, relacje emocjonalne, spotkania (urodziny, imieniny); nauka i technika, komunikacja międzyludzka, korzystanie z komputera i Internetu; turystyka i podróż. Wprowadzane w podręczniku kręgi tematyczne pozwalają zapoznać uczniów z realiami i kulturą rosyjską.znaczne dla komunikacji językowej zjawiska leksykalne i gramatyczne zostały wyróżnione z zastosowaniem materiału ilustracyjnego albo w postaci schematów, tabel, wzorców zdaniowych i opatrzone hasłem Zapamiętaj! dodatkowo, w każdym rozdziale jest zamieszczony komentarz gramatyczny, który sprowadza się do prostych reguł, sformułowanych w przystępnej dla ucznia formie i ćwiczenia gwarantujące utrwalenie materiału językowego w nim zawartego.niepodzielną część podręcznika stanowi płyta CD. Nagrano na niej ćwiczenia fonetyczne, dialogi, a także piosenki.Podręcznik jest sprzedawany jedynie w komplecie z płytą CD. Podana cena dotyczy kompletu. Informacja o płycie dołączonej do podręcznika