Wędrówki po krainie nierówności marki Aksjomat

Podręczniki 2006

5.0 (2 głosy) 5 0 2

od 44,18

Niniejsza książka jest pierwszą częścią Wędrówek po krainie nierówności (część drugą tworzą rozdziały: wybrane metody dowodzenia nierówności, indukcja matematyczna, pochodna, całka, liczby naturalne). Składa się z czterech rozdziałów.

Każdy z rozdziałów podzielony jest na...