Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu Sekwencje 3 (9788361022220)

chwilowy brak towaru

Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są asygnowane dla dzieci:- zagrożonych dysleksją- ze skrzyżowaną lateralizacją- z trudnościami w nauce językaZadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania detalów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku. Rozwijają pamięć i koordynację optycznie-ruchową.Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych: dorosły rysuje wzór podstawowy i wyjaśnia który obrazek będzie wykonywany. Wydaje polecenie, np: oko ,ucho, ogonek. Dziecko realizuje sekwencje i według przekazane kolejności dorysowuje oko, ucho, ogonek, do podstawowego wzoru.Ćwiczenia te są {pomocn|przydatn)e w terapii logopedycznej, reedukacyjnej.Zeszyty te można wykorzystać do codziennej pracy z dzieckiem, w przedszkolu i w szkole.