Rocznik strategiczny 2010/2011, oprawa miękka

Podręczniki Rocznik strategiczny 2010/2011, oprawa miękka 2011

4.3 (3 głosy) 5 0 3

od 27,89

- 40%

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
FORUM ROCZNIKA
Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu Atlantyckiego
Adam Daniel Rotfeld - Szczyt NATO w Lizbonie: Co dalej?
Bolesław Balcerowicz - Koncepcja Strategiczna NATO 2010.wymiar wojskowy

I. PRZEGLĄD SYTUACJI STRATEGICZNEJ -
ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE
Ameryka i postamerykański świat; NATO: nowa strategia i afgańskie jądro ciemności; Unia w cieniu widma upadku euro; Europa Wschodnia - dwa szagi nazad.
II. NATO W ROKU LIZBONY - CZAS SUKCESÓW WARUNKOWYCH
Nowa koncepcja strategiczna - sukces, ale niekoniecznie przełom; Zaangażowanie w Afganistanie - exit słabo widoczny; Stosunki z partnerami - już nie Russia first, ale Russia (almost) only.
III. UNIA EUROPEJSKA - między KRYZYSEM A NIESPEŁNIENIEM
Kryzys finansowy - ciąg dalszy nastąpił; Implementacja traktatu lizbońskiego - rok niewielkich kroków i obszernych znaków zapytania; świeże stare problemy - polizbońskie niespełnienie.
IV. GOSPODARKA ŚWIATOWA - CZAS NADZIEI I wydobywaNIA WNIOSKÓW
Odrabianie strat po kryzysie; Historyczne wyzwanie Zachodu - zadłużenie; Globalna równowaga i wojny walutowe; Kryzys strefy euro.
V. STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA WEWNĘTRZNA NA PIERWSZYM PLANIE
Sytuacja wewnętrzna - gospodarka i wybory; Polityka zagraniczna - kontynuacja obranego kursu; Azja - Chiny i Indie na czele stawki; Bliski Wschód - bez oczekiwanych sukcesów; Rosja - pod znakiem START; Stosunki transatlantyckie - w cieniu, lecz nadal razem; Ameryka Łacińska - na Południu bez zmian.
VI. NIEMCY 2010 - PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS?
Polityka wewnętrzna - dekadencja po niemiecku; Polityka zagraniczna - Germany first; Polityka europejska, czyli po co Niemcom solidarność; Polityka bezpieczeństwa - rezygnować, oszczędzać, zarabiać; Stosunki polsko-niemieckie - bez zmian.
VII. FRANCJA: KONIEC OFENSYWY SARKOZY'EGO
Polityka wewnętrzna; Polityka zagraniczna; Perspektywy.
VIII. OBSZAR WNP: POWRÓT ROSJI
Rosja: autorytarna modernizacja?; Ukraina: Janukowycz bierze wszystko; Białoruś, Mołdowa, Kaukaz Południowy i Azja Centralna: ofensywa Rosji.
IX. REGION AZJI I PACYFIKU - CENTRUM ŚWIATOWEJ POLITYKI
Japonia - 50 lat układu sojuszniczego z USA; Półwysep Koreański - zmiana logikisporu i konfliktów; Chiny w defensywie; USA - powrót do regionalnej hegemonii.
X. BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD - NA ROZDROŻU
Izrael-Palestyna - stracona szansa; Irak - coraz bliżej celu; Iran - bez przełomu; Afganistan - coraz pokaźniejsza niewiadoma; Wiosna Arabów.
XI. GEOPOLITYKA minimalistycznCÓW ENERGETYCZNYCH… - TRENDY GLOBALNE I REGIONALNE PO KRYZYSIE FINANSOWYM
Trendy ekonomiczne na światowych rynkach ascetyczncowych i ich implikacje geopolityczne; Energetyczne środowisko bezpieczeństwa Polski (ujęcie regionalne);Geopolityka rurociągów - główne strategiczne projekty infrastrukturalne z Azji Centralnej i Rosji - projekty i realizacje.
XII. VOJNA PRIHAJA NA KRILIH, ODHAJA PA PEŠ…: REFLEKSJE W DWADZIEŚCIA LAT PO ROZPADZIE JUGOSŁAWII
Gdy lody topnieją: specyfika wojny w byłej Jugosławii; A gdyby tak cofnąć czas? Krytycznie o działaniach "społeczności międzynarodowej" w trakcie wojny w byłej Jugosławii; Konsekwencje rozpadu Jugosławii; Perspektywy: ostrożny optymizm i uzasadnione obawy.
XIII. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W skomplikowanYM ROKU 2010
W Unii Europejskiej typowo o kryzysie; Polityka bezpieczeństwa; Po pierwsze Rosja…

PANORAMA ROCZNIKA
PERSPEKTYWA G-20 JAKO INSTYTUCJI STERUJĄCEJ GOSPODARKĄ ŚWIATOWĄ… (ECONOMIC GLOBAL GOVERNANCE)
Sterowanie gospodarką światową - słowo wstępne; Co to jest G-20?; Międzynarodowa pozycja państw grupy G-20; Ocena wydajności G-20 w implementacji przyjętych postanowień; G-20 a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego; Wyzwania stojące przed prezydencją francuską w 2011 r.; Podsumowanie.
KALENDARIUM WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 2010 ROKU
ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA - WYBRANE informacje I WSKAŹNIKI.
SKOROWIDZ.