Poznajemy przeszłość od początku XVIII w. do 1939 roku Podręcznik Część 2 Zakres rozszerzony - Kozłowska Zofia T., Unger Irena, Unger Piotr, Zając Stanisław

chwilowy brak towaru

Opracowany podręcznik historii obejmuje czasy od XVIII wieku do końca lat trzydziestych XX wieku. Jest to okres, w którym ukształtowało się niemało cech dzisiejszego świata. Książka prezentuje historię jako zbiór problemów i zagadnień wymagających zrozumienia i zasługujących na głębsze zastanowienie. Podobnie jak w poprzednim podręczniku, wszystkie rozdziały zawierają stałe elementy wyznaczone elementami tła lub tekstu. Znajdujące się w podręczniku ilustracje, mapy i diagramy stanowią integralną część treści i informacji zawartych w tekście pisanym i stanowią ich atrakcyjne rozszerzenie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania, których wykonanie pozwoli zarówno na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy faktograficznej, jak i związków przyczynowo-skutkowych.