Pasaporte 2 alumno CD audio

Podręczniki Pasaporte 2 alumno CD audio 2008

4.0 (2 głosy) 5 0 2

od 109,50

progresywny podręcznik adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego. Dwie pierwsze części metody odpowiadają zawartością poziomom A1 i A2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.• Każdy z sześciu rozdziałów (módulos) podzielony jest na "Ámbitos" – obszary zainteresowań: osobisty, publiczny i zawodowy.

W ten naturalny sposób podręcznik przygotowuje do posługiwania się językiem na poszczególnych płaszczyznach i w przeróżnych sytuacjach życiowych, różnicując słownictwo, zwracając uwagę na różnice między językiem potocznym a formalnym itp.• Nauka odbywa się cały czas przez realizację bardzo różnych i licznych zadań i ćwiczeń, ponadto są one niebanalne i motywujące!• Podręcznik ukierunkowany jest na naukę języka praktycznego, niezbędnego przy porozumiewaniu się w solidnych sytuacjach życiowych.•Każdy rozdział kończy się "Ámbito académico" – „obszarem szkolnym", który dzieli się na portfolio połączone z autooceną, nad wyraz należycie i szczegółowo opracowane,, a także na ćwiczenia, które można wykonywać samodzielnie albo pod kierunkiem nauczyciela, w domu albo na lekcji.

Część z nich to comprensión auditiva.• Do podręcznika załączona jest płyta zawierająca nagrania do tych ćwiczeń, zatem możliwe i wskazane jest, żeby uczeń wykonywał je samodzielnie w domu.