Odkrywam siebie i świat ja i moja szkoła 3 zadania domowe część 7 marki Mac edukacja

chwilowy brak towaru

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła - książka realizuje założenia nowej podstawy programowej z 23.12.2008 uwzględnia najnowszą wiedzę - psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną - dotyczącą rozwoju, wychowania i edukacji dzieci w wieku 6-9 lat bazuje na założeniach teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera tematyka bloków ma za zadanie stymulowanie rozwoju różnorodnych inteligencji i stwarzanie okazji do przeżywania poprzez dzieci "zdarzeń krystalizujących", czyli takich, które pozwolą im odkrywać własne predyspozycje przygotowuje nie tylko do szkolnego uczenia się, ale także do produktywnego funkcjonowania poza formalnym kształceniem pomaga kształcić umiejętności rozwiązywania problemów, które są charakterystyczne dla danego środowiska zgodnie z wymogimi podstawy programowej, w formie drukowanej wyłącznie konieczne ćwiczenia