Matura 2013. Język polski. Jak analizować prozę (2008)

Podręczniki 2008

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 19,40

w książce zamieszczono zadania wymagające analizy prozy zawiera 25 niedługich tekstów prozatorskich, głównie opowiadań, lecz także prozę poetycką, esej, dziennik, fragmenty powieści każde zadanie składa się z tematu, dołączonego do tematu tekstu literackiego, modelu odpowiedzi z podsumowaniem i proponowanej punktacji autorki wyjaśniają w sposób dostępny najważniejsze pojęcia dotyczące analizy i interpretacji prozy wykaz czynności analityczno-interpretacyjnych, które musi wykonać uczeń piszący wypracowanie maturalne z prozy