Wsip Lekcje z komputerem 2 podręcznik z płytą cd

Podręczniki 2010

4.5 (2 głosy) 5 0 2

od 12,00

Podręcznik zawiera 20 tematów i wraz z płytą stanowią integralną całość, co więcej - płyta jest zasadniczym i podstawowym narzędziem do realizacji założeń przedmiotu. Ćwiczenia w podręczniku są tylko wprowadzeniem do działań na komputerze.

Przeważającą część czasu na lekcji uczeń wykorzystuje na pracę przy komputerze.Komputer ma służyć wspieraniu celów edukacji wczesnoszkolnej, a więc nauce czytania, pisania, liczenia, nawiązywania kontaktów, poznawania otaczającego świata, działania i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Zamysłem autorów jest ukazanie dzieciom, że tego, czego uczą się na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, można też się uczyć, wykorzystując komputer jako narzędzie pracy. Stąd ciągłe odwołania do tematów, które są bliskie i zrozumiałe dzieciom.

Podręcznik jest sprzedawany wyłącznie w komplecie z płytą CD. Podana cena dotyczy kompletu.