Kwalifikacja inf.02. administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. część 3. lokalne sieci komputerowe. podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - jarosław orczykowski, artur rudni, oprawa broszurowa

Podręczniki 2020

5.0 (2 głosy) 5 0 2

od 35,65

- 8%

Informatycy należą obecnie do najszczególniej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytuł, który uzyskuje się w szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk to zawód o wymiernej wartości rynkowej.

Absolwenci tego kierunku kształcenia nie posiadają pokaźniejszych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, żeby mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje.

Wśród umiejętności, które powinien mieć specjalista w tej dziedzinie, jest tworzenie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie nimi.Treści, które zawiera Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Część 3. Lokalne sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, są zgodne z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2019 roku, co oznacza, iż każdy uczeń musi je znać, rozumieć i potrafić z nich korzystać.

Ich znajomość będzie mu potrzebna nie tylko na aktualnym etapie nauki przedmiotu, ale także w dalszej edukacji. Dla ułatwienia teorię zawartą w podręczniku zilustrowano zrzutami ekranu i czytelnymi grafikami oraz uzupełniono licznymi przykładami ergonomicznymi.Publikację podzielono na kilkanaście rozdziałów, szczegółowo omawiających poruszone w nich zagadnienia:- typy i składowe sieci komputerowych, podstawowe słownictwo dotyczące sieci, adresacja IP- Projektowanie, wykonywanie i modernizowanie sieci komputerowych, a także zarządzanie nimi- Przełączniki, routing i routery, a także urządzenia dostępowe w lokalnej sieci bezprzewodowejPodręcznik do nauki zawodu technik informatyk to cechujący się wysoką jakością kompletny komplet edukacyjny przygotowany poprzez lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF.02 wchodzą także:- Kwalifikacja INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, sprzętów peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1. Systemy komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk- Kwalifikacja INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, maszyn peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2. Naprawa i eksploatacja systemów komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk- Kwalifikacja INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, sprzętów peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatykPodręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej kolekcji zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka.

Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, {pomocn|przydatn)e w przyszłej pracy.