Język polski jutro pójdę w świat sp kl. 6 podręcznik - dobrowolska hanna, dobrowolska urszula marki Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne

Podręczniki 2019

4.3 (3 głosy) 5 0 3

od 19,65

Podręcznik rozwija twórcze umiejętności dziecka, jest przyjazny, efektywny i nowoczesny. W klasie szóstej podręcznik doskonali umiejętność odczytywania i interpretowania tekstów kultury. Podstawą każdego rozdziału są teksty jednocześnie literackie, jak i nieliterackie: reprodukcje malarskie, plakaty, fotografie.

Zostały one dokładnie dostosowane - podręcznik jest więc dostępny i ciekawy dla szóstoklasisty. Naukę o języku i ortografię, podobnie jak w klasie piątej, wskazano w oddzielnych częściach książki.

Po każdym rozdziale umieszczono sprawdzian kontrolny - jest to składnik służący nie tylko podsumowaniu i powtórzeniu wiadomości, ale także przygotowaniu ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty.