Grafopercepcja Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu 4, Arson

chwilowy brak towaru

Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są asygnowane dla dzieci:- zagrożonych dysleksją- ze skrzyżowaną lateralizacją- z trudnościami w nauce językaZadania zawarte w książce uczą kontrolowania wzrokiem wykonywanych czynności, naśladowania ruchu, organizowania czynności od strony lewej do prawej, precyzji posługiwania się dominującą ręką, rozszerzają pole widzenia, rozwijają koordynację wizualnie - ruchową.Ćwiczenia przygotowują do samodzielnego rysowania linii poziomych i pionowych, rysowania kółek, figur geometrycznych.Dziecko po każdym etapie powinno samodzielnie (na oddzielnej kartce), rysować linie, figury i wzory. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć, a także koordynację wizualnie-ruchową.Ćwiczenia te są {pomocn|przydatn)e w terapii logopedycznej, reedukacyjnej.Zeszyty te można wykorzystać do codziennej pracy z dzieckiem, w przedszkolu i w szkole.