Geografia Podręcznik Część 1 Ziemia jako otwarty system fizycznogeograficzny - Wilczyńska-Wołoszyn Maria M. (9788388994371)

chwilowy brak towaru

Część I podręcznika z zakresu rozszerzonego dotyczy budowy wszechświata i miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym, cyklów zachodzących w atmosferze i ich wpływu na klimat i pogodę. Uczeń poznaje na prostych przykładach drogę badawczą od bezpośrednich obserwacji, przez opracowanie wyników, do różnych wariantów wnioskowania.