Geografia Podręcznik Część 1 Ziemia jako otwarty system fizycznogeograficzny - Wilczyńska-Wołoszyn Maria M.

Podręczniki 2003

4.5 (2 głosy) 5 0 2

od 22,66

Część I podręcznika z zakresu rozszerzonego dotyczy budowy wszechświata i miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym, cyklów zachodzących w atmosferze i ich wpływu na klimat i pogodę. Uczeń poznaje na prostych przykładach drogę badawczą od bezpośrednich obserwacji, przez opracowanie wyników, do różnych wariantów wnioskowania.