Geografia Odkrywamy świat GIMN kl.1 ćwiczenia

Podręczniki Geografia Odkrywamy świat GIMN kl.1 ćwiczenia 2011

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 12,20

Nowy zeszyt ćwiczeń Odkrywamy świat. Część 1 w wersji papierowej, a także elektronicznej na wsipnet.pl to najkorzystniejszy sposób na skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule. Zeszyt jest ściśle związany z podręcznikiem i zawiera zadania typu egzaminacyjnego odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej. Zeszyt Odkrywamy świat. Część 1 podkreśla się bogatą szatą graficzną. Liczne mapy, wykresy, rysunki, fotografie i tabele pozwalają na kształcenie umiejętności geograficznych, które powinien posiąść uczeń w gimnazjum. Są to na ogół: umiejętność korzystania z zróżnicowanych źródeł danych geograficznej, interpretacja treści map, przeliczanie skali oraz identyfikowanie związków i zależności w środowisku przyrodniczym. Zadania w zeszycie ćwiczeń pomagają jeszcze w zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w poszczególnych sferach Ziemi. W drukowanym zeszycie ćwiczeń znajduje się kod dostępu do elektronicznej wersji zeszytu na wsipnet.pl. Po zalogowaniu się na stronie wsipnet.pl uczniowie mogą - w trybie treningu - rozwiązywać ćwiczenia online i dostać od razu wynik. Wsipnet.pl umożliwia nauczycielom obserwowanie pracy uczniów rozwiązujących zadania treningowe, zadawanie ćwiczeń oraz analizowanie wyników. Nauczyciel ma dostęp do wszelkich zadań treningowych, a także do zestawów przed Kartkówką i przed Sprawdzianem, które można zadać klasie do rozwiązania w określonym terminie i określonym czasie. W sekcji Sprawdziany do pobrania znajdują się gotowe sprawdziany do wydrukowania i przeprowadzenia na lekcji. System sprawdza ćwiczenia automatycznie. Nauczyciel dostaje raporty o wynikach każdego z uczniów i całej klasy. Może m.in. Porównać aktualne wyniki uczniów z ich wcześniejszymi pracami i zestawić wyniki równoległych klas, w których uczy. To jedyny tego typu system dla uczniów i nauczycieli gimnazjum.