Geografia GIM KL 3. Podręcznik (2011) (924 str.)

Podręczniki Geografia GIM KL 3. Podręcznik (2011) (924 str.) 2011

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 49,65

przedstawiamy podręcznik w pełni dopasowany do nowej podstawy programowej. Jeszcze bardziej położono w nim nacisk na kształcenie u uczniów wymaganych umiejętności. Jest więcej elementów 'Jak to zrobić?', które uczą m.in. Obserwacji terenu, opisu krajobrazu, pracy z mapą, przygotowania planu podróży, pracy z materiałami źródłowymi. Nowy podręcznik mieści więcej map topograficznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych, na których użycie zwraca uwagę nowa podstawa programowa.