English world 5 ćwiczenia marki Macmillan

Podręczniki English world 5 ćwiczenia marki Macmillan 2014

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 39,94

Nowy kurs English World jest owocem pracy grupy idealnych autorówtakich bestsellerów, jak Way Ahead czy Macmillan English.English World harmonijnie rozwija wszystkie sprawnościjęzykowe, kładąc szczególny nacisk na produktywną komunikacjęjuż na pierwszych etapach nauki. Tłem dla prezentacji materiału językowegozawartego w książkach są informacje zaczerpnięte z różnychdziedzin nauki, co poszerza wiedzę dzieci o otaczającym je świecie.Metodyka nauczania i szata graficzna zmieniają się wraz z poziomem zaawansowania,dzięki czemu uczniowie dostrzegają, iż bohaterowie kursu dorastająwraz z nimi.dodatkowe części kursu " English World ":1.nowoczesny DVD-ROM zawierający materiały do użycia z tablicąinteraktywną, czyli niedługie filmiki i prezentacje, plakaty animowane, nagraniawideo i narzędzie do tworzenia testów, jest nieocenioną pomocą wdostosowaniu zajęć do potrzeb grupy.2.Słowniczek do każdego poziomu pomaga uczniom powtarzać iutrwalać słownictwo.3.Sekcje Learning to Learn w zeszycie ćwiczeń zawierają{pomocn|przydatn)e wskazówki dotyczące strategii uczenia się, które podpowiadają,jak w najlepszy sposób przyswajać materiał.