Elementy rachunkowości cz. 1 Zasady rachunkowości (BPZ) - Andrzej Komosa (2004)

chwilowy brak towaru

Podręcznik do modułu "Zasady rachunkowości" wykonywanego w klasie II liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "komponenty rachunkowości". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. I programem nauczania dopuszczonym do użytkowania szkolnego przez MENiS (numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/2002.04.30).