Edukacja dla bezpieczeństwa LO kl.1-3 podręcznik, eMPi2

chwilowy brak towaru

Podręcznik spełnia wymogi zawarte w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. - DzU z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Zakres nauczania tego przedmiotu obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed zróżnicowanymi zagrożeniami i przygotowanie do progresywnania w wypadku katastrof, udzielanie pierwszej pomocy, tematykę z zakresu wojskowości, zasady służby wojskowej. Uczniowie poznają, między innymi, jak należy zagwarantować bezpieczeństwo państwa, jakie są w tym względzie obowiązki obywateli, jak zorganizowane są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jaką rolę odgrywają Narodowe Siły Rezerwowe. Wzbogacą swoją wiedzę o elementarne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Otrzymają potrzebne dane na temat współczesnych chorób cywilizacyjnych, które boleśnie dotykają ponadto ich rówieśników - alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii -, a także wskazówki, jak nie dopuścić do uzależnienia się od nich, a także jak bronić się przed agresją otoczenia. Przeczytają o zagrożeniach środowiska naturalnego, nauczą się udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, pożarach, powodziach, sytuacjach skrajnych w trakcie imprez masowych.Oprócz nowych treści mieści przypomnienie wiadomości z zakresu szkoły gimnazjalnej, zezwalające na pogłębianie wcześniej zdobytych umiejętności.Z recenzji dr. Janusza Ropskiego: (...) podręcznik jest cenną pozycją dydaktyczną dedykowaną do popularyzacji wiedzy i zdobywania poręcznych umiejętności wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. (...) interesująca kompozycja podręcznika oraz wyczerpująca, aktualna wiedza pozwalają korzystającym z nader niebanalnego opracowania na luźne poruszanie się wśród meandrów problematyki bezpieczeństwa."W podręczniku: połączenie wiadomości teoretycznych z praktycznymi wskazówkami progresywnania w rozmaitych sytuacjach nauka obywatelskich postaw i proobronnych zachowań dodatkowa tematyka do wyboru dla nauczyciela kompendium wiedzy gimnazjalnej pytania z wiedzy teoretycznej i umiejętności użytecznych zdjęcia, rysunki, tabele Do podręcznika przygotowana została strona internetowa, na której znajdują się m.in. Ważne adresy internetowe, telefony alarmowe, zbiór piktogramów i słownik pojęć oraz bogate propozycje multimedialne. Materiał na stronie www podzielono na dziesięć tematów głównych (m.in. Zagrożenia naturalne i wywołane działalnością człowieka, sposoby progresywnania w razie rozmaitych wypadków, zagrożenia czasu wojny, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, obrona cywilna, ratownictwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, terenoznawstwo), a także ponad 100 podtematów. Do poszczególnych zagadnień zebrano bogaty materiał multimedialny, tj. Sekwencje filmowe i animacje, zdjęcia, interaktywne rysunki, schematy, mapy, wykresy i efekty dźwiękowe (sygnały alarmowe) oraz komentarze lektora. Dodatkowo w wielu tematach umieszczono dopełniające ciekawostki i {pomocn|przydatn)e odnośniki do stron www.