Wir Czytanie ze zrozumieniem. klasa 3

chwilowy brak towaru

Sprawdziany dedykowane są dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zawierają 16 testów, z których każdy początkuje się fragmentem lektury szkolnej. Służą kształceniu i sprawdzaniu umiejętności: czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków.

Zawierają polecenia z zakresu gramatyki i ortografii, które zostały ujęte w sposób ergonomiczny, tzn. Poszczególne zadania wynikają z analizy i interpretacji tekstu. Inspirują do redagowania poprzez dzieci użytkowych form wypowiedzi takich jak: zaproszenie, ogłoszenie i zawiadomienie.

Na końcu opracowania znajdują się odpowiedzi, które uczą, podpowiadają oraz wskazują uczniowi sposoby rozwiązań. Sprawdziany mogą być, więc materiałem pomocniczym nie tylko dla nauczycieli,też dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.