Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjera - Zuzanna Sumirska (8391769801)

chwilowy brak towaru

polecana przez Związek Rzemiosła Polskiego, Cech Fryzjerów, konsultowana w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.Książka wyjaśnia używanie zasad bhp, opracowanych zgodnie z projektem nowej ustawy, a także wymogami unijnymi; mówi o budowie, zdrowiu, pielęgnacji skóry i włosów. Omawia zagrożenia występujące w otoczeniu fryzjera i realne skutki, jeżeli nie zostają zachowane zasady higieny i bezpieczeństwa. Demonstruje niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowej aranżacji salonu fryzjerskiego. Wprowadza ergonomiczne wskazówki, jak zachować w salonie fryzjerskim korzystne i bezpieczne warunki pracy i profilaktykę zdrowia samego fryzjera.Treść ilustrowana: ok. 100 fotografii i rysunków.