Analiza i synteza wzrokowa Materiał atematyczny (44 str.)

chwilowy brak towaru

Agnieszka Bala - Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli MózguZeszyt ćwiczeń 5 - Analiza i synteza wzrokowa, materiał atematyczny Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są dedykowane dla dzieci:- zagrożonych dysleksją- ze skrzyżowaną lateralizacją- z trudnościami w nauce językaZadania zawarte w książeczce uczą linearnego, sekwencyjnego analizowania materiału atematycznego, precyzji posługiwania się dominującą ręką, rozwijają zwykle mechanizmy lewopółkulowe, rozwijają koordynację optycznie- ruchową, przygotowują do nauki pisania, postrzegania kierunku zgodnym z kierunkiem czytania.Dziecko ma za zadanie zamalować kwadrat, narysować kółko albo kreskę w kwadracie.Ważne jest aby dziecko analizowało wzór kwadrat po kwadracie, od strony lewej do prawej, początkując od górnej linii, przechodząc do następnej, zgodniez kierunkiem czytania.Dziecko powinno:- zamalować kwadrat kreskami pionowymi- rysować kółko kreśląc linię w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara- rysować kreski od górnego rogu kwadratuZadania rozwijają umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć, a także koordynację wzrokowo-ruchową.Ćwiczenia te są {pomocn|przydatn)e w terapii logopedycznej, reedukacyjnej.Zeszyty te można wykorzystać do codziennej pracy z dzieckiem, w przedszkolu i w szkole.