Wielką czy małą literą? Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach (2009)

Książka autorstwa Krystyna Urban w miękkiej oprawie wydanie 2009

5.0 (3 głosy) 5 0 3

od 18,47

- 39%

Słownik pomaga poznać ogólne i szczegółowe zasady pisowni wielką i małą literą a co najważniejsze, czyni to w sposób stanowczo pomocny dla czytelnika. We wstępie znajdziemy zestaw wszystkich koniecznych reguł, zaś poszczególne hasła słownikowe pokazują niejako te reguły w praktyce; przedstawiają wykorzystanie wyrazów w kontekstach, odkrywają, kiedy i z jakiego względu powinniśmy wykorzystać wielką literę.Zainteresowanie autorek współczesną ortografią polską wyrosło z ich naukowych i badawczych obserwacji współczesnej polszczyzny i jej przemian. Aldona Skudrzyk (Uniwersytet Śląski) jest między innymi autorką monografii dotyczącej poziomu piśmienności młodych użytkowników języka, zaś Krystyna Urban (Instytut Języka Polskiego PAN) w swych rozprawach naukowych zajmuje się między innymi świadomością językową współczesnych Polaków. Autorki współpracują od czasu wspólnego opracowywania zestawu haseł do "Nowego słownika ortograficznego PWN" (I wyd. 1996), który powstał w zespole kierowanym przez profesora Edwarda Polańskiego. Wspólnie z Ewą Jędrzejko opublikowały w wydawnictwie Ex Libris: "niepokaźny słownik ortograficzny języka polskiego" (z elementami gramatyki) (1998). Aldona Skudrzyk jest także współautorką "Słownika pisowni łącznej i rozdzielnej" (z E. Polańskim; Gdańsk 2000), Krystyna Urban współwytwarza "Słownik polskich leksemów potocznych" wydawany systematycznie od 2001 roku.