Upstream Upper Intermediate B2+ Workbook, Bob Obee, Virginia Evans

Książka autorstwa Bob Obee, Virginia Evans w kartonowej oprawie wydanie 2010

5.0 (2 głosy) 5 0 2

od 48,02


Kurs Upstream pozostał opracowany dla uczących się na siedmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Gromadzi materiał niezbędny do systematycznego doskonalenia wszelkich czterech wydajności językowych umożliwiających produktywne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z stopni. Podręczniki dedykowane są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych oraz dla dorosłych. Kolekcja Upstream w progresywny sposób łączy intensywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się, a także urozmaiconymi zadaniami.

Kurs idealnie przygotowuje nie tylko do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE),jeszcze do egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązującej od 2005 r. Nauczyciele i uczniowie znajdą zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i zwiększonego w części ustnej i pisemnej.

Zadania z zakresu pisania i niemało zadań z zakresu mówienia uczący się może wykonać i umieścić w zalecanym przez Radę Europy, a przygotowywanym przez niego samodzielnie Portfolio językowym pozwalającym na rejestrowanie kolejnych etapów nauki języka, a także gromadzenie doświadczeń interkulturowych.
Zeszyt ćwiczeń (Student's Workbook)
gromadzi bogaty dobór namawiających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, wykorzystania języka w komunikacji, czytania, słuchania i pisania. Można w nim znaleźć na dodatek zapisy wszystkich nagrań do ćwiczeń z zakresu słuchania i - w zeszytach ćwiczeń do stopni egzaminacyjnych - przykładowy egzamin FCE, CAE i CPE. Na dodatek w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące transparentne objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku i zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału. Każdy blok lekcyjny na poziomie Beginner i Elementary kończą segmenty: gramatyka (Grammar in Use), części kulturowe, literackie lub popularno-naukowe (Reader's Corner) i krótka powtórka materiału (Progress Check).