Upstream Elementary A2 Student's Book, 42258

chwilowy brak towaru

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na poziomie od początkującego (beginner) do biegłego opanowania języka (proficiency) i posiada materiał niezbędny do systematycznego doskonalenia wszelkich czterech wydajności językowych w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Podręczniki Upstream dostępne na stopniach: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych, a także dla dorosłych. Kurs gromadzi materiał konieczny do systematycznego doskonalenia wszelkich czterech wydajności językowych, umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie. Upstream Beginner odpowiada stopniem trudności poziomowi A1 we wspólnej skali przyjętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, Elementary? A2, Pre-Intermediate? B1.1, Intermediate? B1.2, Upper-Intermediate? B2.2, Advanced? C1 oraz Proficiency? C2. Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner? Pre-Intermediate (Student?s Book) oraz zeszytach ćwiczeń (Workbook) przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60?80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach Upstream Intermediate? Proficiency? w trakcie około 100?120 godzin.