Starting and Ending Lessons (Książka), Oxford University Press

autorstwa Naomi Moir w miękkiej oprawie wydanie 2009

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 61,25

Książka gromadzi dwadzieścia pięć niedługich ćwiczeńdynamicznych, aby zainteresować dzieci w klasie, wypełnić nieoczekiwanąlukę w czasie lekcji czy przeprowadzić zajęcia do końca. Rozpoczęciei zakończenie lekcji kładą nacisk na potrzebę dzieci, ciągłegopowtarzania języka. Takich możliwości dostarczają, łatwedo zastosowania ćwiczenia, które wykorzystują ruch i gry, by wprowadzićurozmaicenie w klasie.