Hueber Schritte international 4 podręcznik z ćwiczeniami edycja polska

chwilowy brak towaru

Chritte international jest kursem dla uczniów inicjujących naukę języka niemieckiego we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych.
W wersji podstawowej składa się z 4 tomów, w wersji zwiększonej z 6 tomów.

Wersja podstawowa adresowana jest do uczących się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i nie przygotowujących się do egzaminu maturalnego.
Wersja zwiększona dedykowana jest dla klas z 3-4 godzinami w tygodniu, przygotowujących się do matury na poziomie podstawowym.

Zeszyt maturalny mieści:
słowniczek chronologiczny niemiecko-polski
zadania przygotowujące do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przeprowadzonego od 2012 roku
zestawienie struktur gramatycznych z komentarzem w języku polskim.