Samouczek języka niemieckiego + MP3 (2015)

Książka autorstwa Irena Wierzbicka|Teresa Wierzcholska w miękkiej oprawie wydanie 2015

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 22,85

- 24%

Niniejszy podręcznik zawiera trafnie usystematyzowany materiał, który umożliwi zorganizowanie samodzielnej, systematycznej nauki osobom pragnącym pracować bez pomocy nauczyciela nad opanowaniem podstaw języka niemieckiego.

wybór słownictwa, struktur gramatycznych i metod podawania materiału ma na celu ułatwienie uczącemu się osiągniecie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i wypowiedzi ustnej, a także formułowania myśli w języku niemieckim.

Podręcznik zawiera:
- Teksty zawierające podstawowe słownictwo i struktury zdaniowe
- słówka i wybrane zwrotu
- objaśnienia gramatyczne z przykładami
- ćwiczenia automatyzujące, testy
- klucz do tekstów, ćwiczeń i testów
- słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski
- tabelka czasowników solidnych i nieregularnych
- wskazówki dotyczące wymowy niemieckiej
- CD MP3