Polsko-český slovník - 3. vydání Karel Oliva (1444 str.)

Książka autorstwa Karel Oliva a kol. w twardej oprawie wydanie 2012

5.0 (3 głosy) 5 0 3

od 121,60

Toto nové, opravené a doplněné vydání jediného rozsáhlého polsko-českého slovníku představuje ucelené shrnutí slovní zásoby polského jazyka podle zásad moderní lexikografie. Slovník přináší přibližně 80 000 hesel zahrnujících asi 115 000 polských výrazů a 172 000 českých ekvivalentů.

Zpracována je všeobecná slovní zásoba spisovná a hovorová i odborné termíny z mnoha oborů techniky, přírodních a společenských věd. V heslech je bohatě zastoupena frazeologie. Gramatické údaje se uvádějí přímo u heslových slov.

Výstižné oborové a stylové charakteristiky i významové a kontextové vysvětlivky, jimiž jsou hesla vybavena, podporují při překladu volbu vhodných ekvivalentů. Slovník je určen široké veřejnosti, lecz uspokojí rovněž požadavky slavistů a překladatelů odborné i krásné literatury jak co do rozsahu, tak po stránce formálního zpracování.