Oglądam świat 5. język polski. podręcznik do kształcenia literackiego marki Wydawnictwo pedagogiczne znp

Książka autorstwa Grajewska Katarzyna, Wower Ewa w miękkiej oprawie wydanie 2008

5.0 (2 głosy) 5 0 2

od 12,50

Podręcznik ma konstrukcję skoroszytową, co ułatwia realizację nauczania blokowego. Publikacja dzieli się na 17 rozdziałów, w ramach których uczeń kształci takie umiejętności, jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

Przejrzysta szata graficzna ułatwia uczniowi odnajdywanie i zapamiętywanie najważniejszych informacji. W ostatnim rozdziale znajduje się test, na podstawie którego uczeń może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia językowego.

Ważną rolę w tej publikacji odgrywają ilustracje. Są to zainscenizowane zdarzenia, które Autorki traktują jako punkt wyjścia do oglądu i opisu świata oraz wyciągania przez ucznia samodzielnych wniosków.