new password b1+ sb + s's app macmillan

Książka autorstwa Rosińska Marta, Edwards Lynda

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 89,99

W podręcznikach kolekcji New Password znajduje się duży zakres zadań, które zostały napisane z myślą o nowym egzaminie maturalnym. Materiał linii posiada typy zadań, które pojawiły się w opublikowanym w "Informatorze do egzaminu maturalnego z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023", m.in.

zadania: na gramatykalizację, transformacje i słowotwórstwo (także pod kątem poziomu podstawowego), otwarte na mediację w języku angielskim (w oparciu o kilka tekstów) oraz otwarte na mediację w języku polskim, wymagające dobierania luk w zdaniach i w streszczeniu w języku angielskim.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.