Netzwerk 1 SB "L" - Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanj

Książka autorstwa Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanj w broszurowej oprawie wydanie 2012

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 33,76

Netzwerk to czterotomowy kurs języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczynają albo kontynuują naukę w rozmiarze 2 albo 3 godzin tygodniowo. Grupom pracującym według podstawy programowej IV.0 polecamy dobór tomu 1 dla klas pierwszych, a grupom realizującym podstawę IV.1 - rekomendujemy rozpoczęcie nauki od tomu 2. Kurs Netzwerk przygotowuje do matury na poziomie podstawowym. Netzwerk uczy żywego języka i sprawnej komunikacji od pierwszej lekcji. Interesujące tematy, bliskie życiu młodych ludzi, nakłaniają do wypowiedzi. Praca nad wszystkimi sprawnościami językowymi oraz nacisk na {pomocn|przydatn)e wyrażenia i funkcje językowe przygotowują uczniów do komunikacji w sytuacjach życia codziennego. ​Netzwerk rozwija kompetencję multimedialną poprzez liczne zadania odwołujące się do Internetu oraz nowoczesnych technologii. Lekcja z filmem DVD w każdym rozdziale, utrwalająca i poszerzająca słownictwo niezbędne w sytuacjach życia codziennego