Matura Choices Pre-intermediate SB

Książka Matura Choices Pre-intermediate SB w miękkiej oprawie wydanie 2012

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 72,65


Matura Choicesto czteroczęściowa seria, którapozwala przygotować uczniów do matury, jednocześnierozwijając język i umiejętnościpotrzebne w codziennej komunikacji.Matura Choicesgwarantuje: zaangażowanie nastolatków, możliwość zastosowania nowych technologii, dobranie do jednostkowych potrzeb klasy, nauczanie zgodne z nową podstawą programową oraz oczekiwaniami matury w formacie obecnym i planowanym od 2015.

Matura 2015
W związku z planowanymizmianami w egzaminie maturalnym od 2015 roku, do podręcznikówMatura ChoicesPre-intermediateorazMatura ChoicesIntermediatedołączane jest minirepetytorium z zadaniami dostosowanymi do egzaminuw zmodyfikowanej formule.