Le Nouvel Edito niveau B2, Brillant C

Książka autorstwa Brillant C w miękkiej oprawie wydanie 2010

5.0 (2 głosy) 5 0 2

od 120,73

- 11%

Nowa wersja uwielbianego jednotomowego podręcznika dla osób pragnących doskonalić swoją
znajomość języka francuskiego.
Każdy z dziesięciu rozdziałów uwzględnia w równym stopniu rozwój kompetencji językowych
wyszczególnionych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego dla poziomu B2.
Podejście zadaniowe ? propozycje twórczych działań, projektów, wachlarz przeróżnych
dokumentów autentycznych, znaczna tematyka, strony poświęcone utrwalaniu i pogłębianiu
znajomości gramatyki i leksyki, końcowe testy ewaluacyjne. Materiały przedstawiające różnorodne sfery życia we Francji, a także pobudzające wrażliwość interkulturową. Dołączone do podręcznika płyty CD i DVD zezwalają na rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu.