KET testbuilder with answer key + CD

Książka autorstwa Dymond Sarah, Kenny Nick, French Amanda w miękkiej oprawie wydanie 2005

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 93,19

- 6%

Poziom: Elementary/A2

genialna linia testów, które przygotowują uczniów do wszelkich modnych egzaminów z języka angielskiego!

W każdym z Testbuilderów znajdują się arkusze czterech pełnych egzaminów testowych. Adekwatnie dobrane zadania odzwierciedlają realistyczny obraz egzaminu. Wszystkie książki w linii Testbuilder wyróżnia klucz, który detalowo wyjaśnia, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna. Dzięki temu Testbuildery nie tylko sprawdzają, ale i przekazują wiedzę. Zawierają znakomity materiał uzupełniający zajęcia z podręcznikiem i są funkcjonalną pomocą dla uczniów samodzielnie przygotowujących się do egzaminu.

Warto wiedzieć:

  • Cztery pełne testy skrupulatnie odzwierciedlają równocześnie poziom językowy danego egzaminu, jak i typy zadań, które na nim występują.
  • uzupełniające strony z informacjami pomagają krok po kroku przygotować się do egzaminu.
  • Szczególny nacisk jest położony na te obszary, które zdającym sprawiają na ogół najwięcej trudności.
  • Dwie wersje: z kluczem i bez klucza są dostępne dla KET Testbuilder, PET Testbuilder, First Certificate Testbuilder, CAE Testbuilder, a także New Proficiency Testbuilder.
Wersje z kluczem zawierają modelowe odpowiedzi uzupełnione o detalowe wyjaśnienia.


Autor: Sarah Dymond, Nick Kenny, Amanda French