Intelligent Business Skills inter./CD gratis/

Książka autorstwa Johnson, Christine w miękkiej oprawie wydanie 2005

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 186,48


Nowa Formuła Kursu, Poza Podręcznikiem I Zeszytem ćwiczeń, Obejmuje w dodatku Skills Book, Kładący Nacisk Na praktyczne zastosowanie Zdobytej Wiedzy przez użycie Funkcji Językowych I Strategii Komunikacyjnych. Uczniowie Nabywają Umiejętności niezbędnych W Codziennej Pracy, niezwykle Pomocnych Przy Zawieraniu Umów, Rozwiązywaniu Konfliktów Czy Prowadzeniu Prezentacji. Sekcja Good Business Practice zawiera Porady, jak wydajnie I Profesjonalnie Posługiwać Się Językiem Angielskim W Interesach. Skills Book Może Być wykorzystywany Równolegle Z Podręcznikiem Intelligent Business lub Innym Kursem Na Zbliżonym Poziomie nowoczesnia. Stanowinadzwyczajny Materiał Na energiczne Kursy Business English.