Gramatyka angielska dla początkujących, 9788391923757

Książka autorstwa Maciej Matasek wydanie 2004

5.0 (4 głosy) 5 0 4

od 26,41

Książka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego. Stanowi ona połączenie kompendium gramatycznego z ćwiczeniami umożliwiającymi gruntowne sprawdzenie stopnia, w jakim dany zakres materiału pozostał opanowany. Atutem niniejszej książki jest jej prosta budowa. Każda jednostka lekcyjna składa się z części teoretycznej, zawierającej przezroczyste objaśnienia wzbogacone szeregiem przykładów ilustrujących zasady obowiązujące w poszczególnych działach gramatyki i części ćwiczeniowej, odpowiadającej danemu zagadnieniu.

korzystne opanowanie reguł powinno ułatwić rozwiązanie zadań. Materiał zawarty w książce można użyć wybiórczo według własnych wymagań także krok po kroku, opanowując stopniowo poszczególne działy gramatyki. Materiał zawarty w książce odpowiada wymogom programowym dla szkół podstawowych i gimnazjów dla klas na początkowym poziomie nauczania. Może on być wykonywany pod nadzorem nauczyciela albo samodzielnie.

Książka posiada KLUCZ z odpowiedziami do ćwiczeń.