Pearson Focus on ielts coursebook/itest cd-rom pack

Książka autorstwa Sue OConnel w miękkiej oprawie wydanie 2010

4.0 (2 głosy) 5 0 2

od 111,36

- 21%

UWAGA! Platforma iTests.com będzie funkcjonowała do dnia 30 czerwca 2016 roku. Korzystanie z testów oraz dostęp do wyników i ich historii, nie będzie możliwe po wygaśnięciu portalu. Focus on IELTS - zaktualizowana edycja kursu przygotowującego do egzaminu IELTS.

umożliwia uzyskanie wyniku na poziomie 5-6 punktów i podjęcie studiów w języku angielskim za granicą. Co zaktualizowano w Focus on IELTS New Edition$545 sekcje Critical Thinking i Reflective Learning rozwijające umiejętności analityczne, dodano sekcję Academic Vocabulary, która poszerza zasób słów z tzw.

Academic Word List, dodano sekcję Academic Style oswajającą studentów z wymaganym stylem referatów i innych prac pisemnych, ćwiczenia w Key Language Bank powtarzające główne zagadnienia gramatyczne i leksykalne, zestawienia Error Hit Lists, które pomagają uniknąć niejednokrotnie popełnianych błędów, Writing Practice Bank zawierające modele wypowiedzi pisemnych.