ENGLISH. Zdaj egzamin gimnazjalny plus CD, M. Cieślak

Książka autorstwa M. Cieślak w broszurowej oprawie wydanie 2008

5.0 (3 głosy) 5 0 3

od 23,18

Przybliża uczniowi formę egzaminu i pomaga w rozwijaniu wymaganych na egzaminie skuteczności.

gromadzi testy z przykładowymi rozwiązaniami opracowane zgodnie z formą egzaminu, podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych.

gromadzi słowniczek angielsko-polski opracowany w formie tematycznej, by przygotowanie do egzaminu było przystępne i przyjemne...

Pozycja {pomocn|przydatn)a do pracy samodzielnej lub pod kierunkiem nauczyciela.

Od autorki

Niniejsza książka składa się z trzech części: Część pierwsza to zestaw ćwiczeń opracowanych w ramach danego bloku tematycznego. Jeśli powtórzysz po kolei wszystkie bloki tematyczne, to "składanka", z którą spotkasz się na egzaminie, nie sprawi Tobie kłopotu.

Jeśli znasz słownictwo na dany temat na wystarczającym poziomie, możesz od razu zacząć rozwiązywać testy. Wiadomo jednak, że przygotowanie do egzaminu wiąże się z koniecznością powtórzenia słownictwa. Dlatego w drugiej części książki znajdziesz usystematyzowany pod względem tematycznym materiał leksykalny. Jest to słownictwo zebrane z podręczników gimnazjalnych, z których zapewne korzystałaś/eś. Część słówek zapewne pamiętasz, inne sobie przypomnisz. Teraz możesz przystąpić do rozwiązywania testów. Ich forma jest taka, jaką spotkasz na egzaminie.