Energy 4 Workbook (112 str.)

Książka autorstwa Kilbey Liz, Walczak Andrzej w miękkiej oprawie wydanie 2010

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 56,06


przezroczyste cele iukład lekcji, niedługie idynamiczne rozdziały zlicznymi odniesieniami do brytyjskiej popkultury, znane piosenki, emocjonujące quizy iprojekty i nauka technik wydajnego uczenia się, powtarzania itestowania nowego materiału stanowią wkursie Energy klucz do motywacji nastolatków.Listening:wielki materiał do słuchania na3 płytach audio CD daje uczniom przykłady autentycznej wymowy brytyjskiej ipozwala osłuchać się zróżnymi odmianami języka angielskiego.Reading:Liczne izróżnicowane materiały do czytania (w książce ucznia, wzeszycie ćwiczeń, a także naCD-ROM-ie) zapoznają uczniów zróżnymi typami tekstów.Writing:Sekcje Writing Gym pomagają pisać e-maile, artykuły, strony internetowe, pocztówki, które uczniowie mogą potem zastosować wpraktycznych projektach.Speaking:Sekcje Communication dają uczniom okazję do zastosowania nowych struktur leksykalnych iramatycznych wtypowych sytuacjach życia codziennego.Kurs wytwarzany zmyślą o polskim gimnazjum Lista słów zpolskimi tłumaczeniami orazpolecenia wjęzyku polskim w zeszycie ćwiczeń napoziomach 1 i2 ułatwiają pracę wdomu. Ćwiczenia o stopniowalnej trudności orazobjaśnienia gramatyki wjęzyku polskim wzeszycie ćwiczeń, atakże dodatkowe porady imateriały dokopiowania wksiążce nauczyciela usprawniają pracę zklasami o różnorodnym poziomie zaawansowania. Ćwiczenia polegające napoprawianiu charakterystycznych błędów popełnianych poprzez polskich uczniów itłumaczeniu zdań wzeszycie ćwiczeń odpowiadają potrzebom polskich uczniów. Powtórki po każdym rozdziale w książce ucznia, wzeszycie ćwiczeń ina CD-ROM-ie dają uczniom liczne okazje do samooceny izwiększają wiarę wewłasne możliwości. Kolorowe plakaty do kursu wksiążce nauczyciela pomagają udekorować klasę izwracają uwagę nanajważniejsze słowa, wyrażenia ikolokacje.