Effective Reading Upper Intermediate Student's Book (2010)

Książka autorstwa Amanda French w broszurowej oprawie wydanie 2010

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 55,04

- 7%

kolekcja Effective Reading wydajnie rozwija umiejętność czytania w języku angielskim, począwszy od poziomu Elementary aż do Upper Intermediate. Punktem wyjścia do stworzenia kursu były wnikliwe badania nad czynnikami, dzięki którym uczniowie nabierają biegłości w rozumieniu tekstu angielskojęzycznego. Dzięki czemu książki Effective Reading genialnie odpowiadają potrzebom równocześnie nauczycieli, jak i uczniów i są bardzo pomocne w pracy nad doskonaleniem efektywności czytania. Kolekcja może być traktowana jako uzupełnienie dowolnego kursu General English lub jako odrębny materiał na zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności czytania.

Warto wiedzieć:

  • Każda z 12 jednostek tematycznych posiada różnorodne teksty, które produktywnie motywują uczniów do pracy.

  • Opowiadanie znajdujące się w każdym rozdziale zezwala na poznanie przeróżnych technik czytania: dla ogólnego zrozumienia albo w celu uzyskania detalowych danych.
  • zróżnicowane materiały zezwalają na ciągłą ocenę postępów ucznia w nauce.


Autor: Amanda French, Chris Gough, Jackie McAvoy