Belleville 3 Podręcznik, Gallier Thierry

Książka autorstwa Gallier Thierry w miękkiej oprawie wydanie 2005

4.0 (1 głos) 5 0 1

od 79,92

Podręcznik do trzeciej części kursu języka francuskiego.Kurs dedykowany dla uczniów od 15 roku zycia, inicjujących naukęjęzyka.Każda z trzech części kursu przewidziana jest na ok. 90-120godzin lekcyjnych i odpowiada kolejnym poziomom znajomości języka odA1 do B1+, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.Kurs pozostał wyprodukowany specjalnie z myślą o młodych odbiorcach,niezwykle młodzieży szkolnej.Głównym celem jest opanowanie umiejętności komunikowania w sytuacjachżycia codziennego.Akcja dialogów i opowiadań zamieszczonych w podręczniku rozgrywa sięmiędzy Paryżem, a ściślej kosmopolityczną, kreatywnąi modną dzielnicą Belleville, a Toulouse - miastem innowacyjnym i aktywnym.Każdy z trzech rozdziałów podręcznika uzupełniają stronydotyczące zawartości danego rozdziału, informacje cywilizacyjne,DELF, zestawienie gramatyki, test sprawdzający, sugestia pracy projektowej,oraz w części II i III dodatkowy tekst do czytania.dołączone do podręcznika Portfolio pobudza ucznia do oceny dokonywanychpostępów.zarówno zeszyt ćwiczeń jak i podręcznik zaopatrzone sąw CD audio. Dodatkowo do części I i II przygotowano materiały videoVHS lub DVD, które podejmują i kontynuują tematykę lekcji z podręcznika.