Activites pour le cadre commun A1 + Cd (128 str.)

Książka autorstwa Corsain Martine w miękkiej oprawie wydanie 2009

5.0 (1 głos) 5 0 1

od 102,75

Zestaw ćwiczeń ułatwiających zdobycie oraz rozwijanie umiejętności językowych (gramatycznych, leksykalnych, komunikacyjnych oraz rozumienia za słuchu) odpowiadających poziomowi A1 w Cadre européen commun de référence.

Książka uczy zachowań komunikacyjnych związanych z prostymi sytuacjami z życia codziennego wykorzystując następujące techniki: Compréhension orale - production orale - interaction orale, Compréhension écrite - production écrite - interaction écrite.

CD audio oraz rozwiązania w zestawie.Activités pour le Cadre européen commun de référence - niveau A1 + CD audio + corrigés...