Gauss Kraków mapa zabytków żydowskich 1:4000

Mapy i atlasy Gauss Kraków mapa zabytków żydowskich 1:4000 2007

3.8 (5 głosów) 5 0 5

od 3,14

- 39%

Mapa obejmuje zasięgiem krakowski Kazimierz, gdzie w 1495 r. Decyzją króla Jana Olbrachta utworzono,,miasto żydowskie" i Podgórze, gdzie hitlerowcy w czasie II Wojny Światowej utworzyli Getto. Na mapie zaznaczono ok.

50 obiektów,,miasta żydowskiego", a także getta: o synagogi: Starą, Remuh, Izaaka, Wysoką, Poppera, Kupa i Tempel o domy modlitw, domy nauki, cmentarze o inne obiekty, m.in. Muzeum Fabryka Schindlera Na odwrocie planu umieszczono część opisową ze zdjęciami w języku polskim, angielskim i niemieckim i plan Obozu Koncentracyjnego,,Płaszów", ukazujący ówczesną zabudowę i infrastrukturę obozową, na tle dzisiejszej topografii tej części Krakowa.

Legenda opracowana jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.