Matematyka Zbiór zadań maturalnych Lata 2010–2021 Poziom podstawowy 1320 zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z rozwiązaniami

chwilowy brak towaru

Zbiór posiada wszystkie zadania z arkuszy maturalnych (na poziomie podstawowym) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z lat 2010–2021. Są to zadania z matur w terminach głównych, w terminach dodatkowych (lipiec 2020 i czerwiec 2021) i z matury poprawkowej (wrzesień 2020), a także z arkuszy diagnostycznych (2014 i 2021). Zadania są podzielone i uporządkowane według rozdziałów występujących w typowym programie nauczania matematyki w szkole. Do wszelkich zadań podano szkice rozwiązań, a także odpowiedzi. Przedstawiony zbiór pozwala zorientować się, jakiego rodzaju zadań i o jakiej skali trudności może spodziewać się przyszły maturzysta. Zbiór może być nieprzeciętnym materiałem do samodzielnego przygotowania się do egzaminu. Może jeszcze być {pomocn|przydatn)y nauczycielowi w zaplanowaniu cyklu powtórzeń przygotowujących do matury.