Kocioł C.O. KWP V+ 17 KW ELEKTROMET

4.0 (2 głosy) 5 0 2

od 10444,36

 • Producent: ELEKTROMET
 • Kategoria: Kotły na paliwo stałe
 • Moc maksymalna: 17 kW

Kocioł grzejny centralnego ogrzewania na paliwa stałe EKO-KWP V jest nowoczesnym urządzeniem spalającym paliwa stałe w tej samej klasie co kotły gazowe i olejowe. Wysokie właściwości pracy spełniające wymagania klasy 5 wg. PN-EN 303-5:2012 dotyczą jednocześnie trzech głównych kategorii paliw występujących na rynku: groszku węgla kamiennego, groszku węgla brunatnego jak i wszelkiego typu biomas sypkich. Kocioł znamionuje się dużą stabilnością emisji w pełnym zakresie pracy, a oprócz spełnienia warunków 5 klasy normy 303-5:2012 spełnia ponadto bardziej restrykcyjne warunki emisji projektu „ECO DESIGN" zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią i Rozporządzenia Komisji UE w sprawie wykonania dyrektywy w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Wysoka sprawność spalania (do 93%) pozycjonuje artykuł w grupie najmocniej produktywnych urządzeń na rynku.

atuty kotła:

 • Klasa 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 dla węgla kamiennego, węgla brunatnego, a także biomasy
 • Wysoka sprawność: do 93 %
 • Niski poziom emisji
 • Eco Save System
 • System wyrównania ciśnień
 • detektor otwarcia zasobnika
 • sensor pracy podajnika
 • Korpus kotła wraz wymiennikiem – spawane przez roboty przemysłowe
 • Regulator TECH z algorytmem PID na podstawie temperatury spalin, jako opcja dodatkowa możliwość sterowania kotłem poprzez internet
 • Kocioł zaopatrzony jest w sterownik

Kocioł został wyekwipowany w kilka prekursorskich rozwiązań zapewniających wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność użytkowania, nietrudny dostęp do części wymagających obsługi, prostego czyszczenia i załadunku paliwa – pomiędzy innymi:

ECO Save system – to innowacyjny deflektor, który do 25 % ogranicza zużycie paliwa, zauważalnie unosi produktywność kotła, wydłuża jego żywotność, a także stanowczo redukuje emisję pyłów – artykuł zastrzeżony.

System wyrównania ciśnień - uniemożliwia przenikaniu spalin do zasobnika poprzez połączenie wyrównujące ciśnienie powietrza doprowadzanego do spalania (komora mieszacza) z ciśnieniem w zasobniku paliwa.

czujnik otwarcia zasobnika – zabezpiecza przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika paliwa. Otwarcie pokrywy powoduje włączenie sygnału alarmowego, zostaje wyłączony wentylator i silnik podajnika paliwa.

detektor pracy podajnika – w sytuacji stale pracującego palnika lub zatrzymania podawania paliwa włącza się sygnał alarmowy, zostaje wyłączony wentylator nadmuchowy i podawanie paliwa. Zostają na dodatek wyłączone pompy.

W kotle został zaimplementowany sterownik EL 483 wykorzystujący algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru kotła i temparatury spalin na wylocie z kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin oraz różnicy tych parametrów od wartości zadanej. Jednostajne utrzymanie temperatury zadanej bez zbędnej regulacji i oscylacji to mocne strony regulatora z PID.
Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin utrzymujemy temperaturę wody wyjściowej na stałym poziomie, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika kotła. Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła sprawia także niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia grzewcza ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina,stosowana do ogrzewania.

informacje techniczne kotła

Kocioł przeznaczony jest do spalania: eko-groszku z węgla kamiennego rodzaju 31.2 o granulacji 5÷25 mm, eko-groszku z węgla brunatnego o granulacji 10÷25 mm,, a także peletu drzewnego o granulacji ø 6÷8 mm.

właściwości paliwa:wymiary kotłów